2005 Girls Schedule

October    November    December    

2005 Girls week 2

2005 Girls
Dakota Field House Court #1

2005 Girls
Leila North School

2005 Girls
Leila North School

2005 Girls Week 1 Results

2005 Girls
Dakota Field House Court #2

2005 Girls
Dakota Field House Court #2

2005 Girls
Leila North School

2005 Girls Week 3

2005 Girls
Red River College North Gym

2005 Girls
Red River College North Gym